Kamil Pakalski

 

IT Security and Compliance Manager w ERGO Hestii

Ekspert w obszarze cyberbezpieczeństwa, Koordynator w Stowarzyszeniu Praktyków Ochrony Danych, Członek Grupy Roboczej ds. Sztucznej Inteligencji (AI) w Ministerstwie Cyfryzacji – Zespół ds. zdrowia. Wcześniej przez kilka lat pełnił funkcję Inspektora Ochrony Danych w dużej firmie farmaceutycznej oraz przez kilka lat w firmie finansowej pełnił funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji i bezpieczeństwa systemów IT.

Od ponad 10 lat związany się obszarem cyberbezpieczeństwa oraz ochroną danych osobowych. Prelegent między innymi na takich konferencjach jak: Technology Management Risk Forum, Bezpieczeństwo w Internecie – Hacking na UKSW w Warszawie, SEMAFOR, RODO SUMMT, RIBA FORUM, Kongres Cyberbezpieczeństwa, Polski Kongres Prawa Ochrony Danych Osobowych.

W 2022 r. podczas konferencji Technology Management Risk Forum – najwyżej oceniona prezentacja podczas całej konferencji.
W 2021 r. w TOP 3 najlepiej ocenionych wystąpień podczas Kongresu Cyberbezpieczeństwa. Gość audycji radiowych w Radiu Gdańsk na temat cyberbezpieczeństwa i ochrony danych osobowych. Autor książki (bestseller) – Ochrona danych osobowych
w sektorze publicznym oraz publikacji z zakresu cyberbezpieczeństwa i ochrony danych w takich czasopismach, jak ABI Expert, IT Professional, Magazyn ODO.

Prelegenci